KADIN
YATIRIMCI FONU

Yeni Ekonomi, İnovatif kuruluş ve Teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Kadın girişimcileri desteklemek ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmak için oluşturulacak fon, hem yatırımcısını hem de girişimcisini büyütmeyi hedefliyor.

Kurulacak “Kadından Kadına” ağı ile gelişimin önü açılarak, reel büyümeye önemli bir katkı sağlanacak. Kadın girişimcilerin yarısına yakınının startup ya da büyüme aşamasında olduklarını göz önüne aldığımızda bu fon çok daha büyük bir önem kazanıyor.

YATIRIM
DANIŞMANLIĞI

Risk/getiri analizinin doğru yapılması ve yatırımcının ihtiyaçlarına en uygun yatırım stratejilerinin ve alternatiflerinin sunulması Yatırım Danışmanlığı hizmetimizin temelini oluşturuyor.

Büyük emeklerle meydana getirilmiş değerlerin heba edilmemesi, varlıkların doğru stratejilerle değerlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.

STRATEJİK
PLANLAMA

Zamanın ruhuna uygun iş geliştirme ve yatırım stratejileri
geliştirmek için tüm kaynaklar seferber edilecek.

Atılacak her adımda büyüme ve gelişim sağlanması hedeflenerek
oluşturulacak stratejiler, girişimcilerin her alanda karşılaştıkları
zorlukları aşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

PROFESYONEL
GELİŞİM

Profesyonel gelişimin temelini eğitim ve deneyim paylaşımı oluşturuyor.

Girişimcilerin ihtiyacı olan know-how’ın paylaşımı ve iş süreçlerini mükemmelleştirmek için yeni süreçlerin yazılmasını da kapsayan profesyonel gelişim, “ömür boyu eğitim” ilkesiyle sürdürülebilir programlarla hayata geçirilecek.

NETWORKING

Girişimcilerin en çok zorlandıkları bir başka alan olan iş ağları
kurma konusunda TİKAD YATIRIM A.Ş.’nin elinde çok güçlü
enstrümanlar bulunuyor.

TİKAD’ın on yıllara dayanan güçlü nüfuz alanı, girişimcilere yeni pazarlar
ve ağlar sunma konusunda önemli bir avantaj sunuyor. Yurt içi ve yurt dışı
iş dünyasıyla olan güçlü ilişkiler, kadın girişimcilerimizin güçlenmesini ve
büyümesine zemin hazırlayacak.