Başvuru ve Girişim Değerlendirme Süreci Kimler Başvurabilir?

  • Çoğunluk hissesi bir kadın tarafından temsil edilen ve/veya üst yönetiminin %50’si kadın olan
  • Cirosu 5 Milyon TL’yi aşmamış
  • En az bir müşteriye faturalı satış ve satışın tahsilatını yapmış
  • Tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden nitelikli, katma değerli üretim, teknolojik ürün ya da hizmetlerin geliştirilmesi ve sunumu gibi öne çıkan özellikleri olanlar ve büyüme potansiyeli taşıyan
  • Tüm limited ve anonim şirket yapılarındaki firmalar başvurabilir.

Başvuru Süreci

TİKAD Kadın Yatırım Fonu’na yukarıdaki şartları taşıyan tüm kadın girişimciler yatırım başvuruları açıldığında belirlenen tarihler arasında başvuru bilgi formunu doldurarak başvuru yapabilmektedir.
TİKAD Yatırım A.Ş. yatırım başvurularının açıldığı ve geçerli olduğu süreleri duyuracaktır.

Başvuru Değerlendirme Süreci

Yatırım başvuru süreleri açıklandığında, başvuru bilgi formunu uygun ve nitelikli bir şekilde dolduran tüm girişimcilerin başvuruları, form üzerinden değerlendirilecektir. Belirli sayıda girişimci ürün ve faaliyetlerinin niteliğine, büyüme potansiyeline, ülkemizin kalkınma çabasına olan katkısına, teknoloji, katma değer ve yenilikçilik seviyelerine göre TİKAD Yatırım A.Ş. tarafından 12 kadın girişimci ön değerlendirme aşamasına davet edilmek üzere seçilecektir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirmeye seçilen kadın girişimciler TİKAD Yatırım A.Ş. tarafından iletilecek sunum formatına uygun hazırlayacakları sunumlarını belirtilen tarih süreleri içerisinde göndereceklerdir. Ön değerlendirme aşaması jüri sunumları ile tamamlanacaktır. Ön değerlendirme jürisi sonucunda 6 girişimci adayı ile yatırım değerlendirme süreci devam edecektir.

Yatırım Değerlendirme Süreci

Yatırım değerlendirme sürecine devam eden 6 girişimci 2 aşamalı mentorluk çalışmaları ile yatırımcı sunumuna hazırlanacaklardır. Yatırım değerlendirme süreci TİKAD Yatırım A.Ş. yatırım komitesi sunumu ile tamamlanacaktır.

Yatırım Sonrası İzleme Süreci

Yatırım yapılan şirket ya da şirketlerin yatırım ve büyüme hedeflerine uygun şekilde yönetimlerinin izlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla danışman grup tarafından 3 yıl boyunca izleme yapılacaktır.

Başvuru ön değerlendirme, yatırım değerlendirme ve yatırım sonrası izleme hizmetlerinde TİKAD Yatırım A.Ş. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile işbirliği içinde faaliyetleri gerçekleştirecektir.